انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

محمد صابری                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

saberi11@yahoo.com

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی : دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری: واحد علوم و تحقیقات تهران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.